Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
Kod: 816008
Liczba odwiedzin: 1728
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia automatyczne, półautomatyczne i mechaniczne linii technologicznych do produkcji musztardy, majonezu i sosów majonezowych w oparciu o obowiązującą w tym zakresie dokumentację (normy, specyfikacje, procedury, instrukcje), przestrzegając zasad higieniczno-sanitarnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie sprawności urządzeń produkcyjnych;
- przygotowywanie i odważanie surowców do produkcji; obsługiwanie urządzeń do rozdrabniania gorczycy;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń dozujących surowce zgodnie z recepturami;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń w procesie zacierania i przemiału musztardy (przygotowania zacieru musztardowego, mieszania i rozcierania składników);
- przepompowywanie musztardy do zbiorników magazynowych i nadzorowanie procesu leżakowania musztardy;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń w procesie mieszania składników oraz homogenizowania majonezu lub sosów majonezowych;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu oceny przebiegu procesów;
- sprawowanie nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
- rejestrowanie zdarzeń technologicznych w celu monitorowania poszczególnych etapów procesów oraz identyfikacji wyrobów;
- kontrola przebiegu procesów produkcji pod kątem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych;
- mycie i dezynfekowanie instalacji, hal produkcyjnych i urządzeń zgodnie z instrukcjami mycia i dezynfekcji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń do konfekcjonowania wyrobów;
- konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń występujących w czasie pracy;
- nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top