Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji cukru
Kod: 816006
Liczba odwiedzin: 1714
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do przerobu buraków cukrowych na cukier rafinowany.
Zadania zawodowe: obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do mycia i oczyszczania buraków;
obsługiwanie i nadzorowanie krajalnic do rozdrabniania buraków; kontrolowanie przebiegu krajania, okresowe wymienianie ramek nożycowych krajalnicy, w zależności od jakości otrzymywanej krajanki;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stacji ekstrakcji cukru z krajanki buraczanej; regulowanie czasu trwania ekstrakcji przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu soku i krajanki w ekstraktorze, stosownie do tempa przerobu;
­ obsługiwanie i nadzorowanie pieca wapiennego do otrzymywania wapna palonego i gazu saturacyjnego oraz aparatu do gaszenia wapna, w celu wytworzenia mleka wapiennego;
kontrolowanie załadunku pieca, temperatur, ciśnień oraz szczelności zamknięcia pieca i instalacji gazowej;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stacji oczyszczania soków cukrowniczych z niecukrów przez defekację, saturację i siarkowanie;
regulowanie dawki mleka wapiennego, temperatury defekacji i saturacji, recyrkulacji soku itp.;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stacji filtracji i dekantacji, służących do oddzielania osadów z soków cukrowniczych;
regulowanie dopływu surówki i odpływu soku klarownego (filtratu), kontrolowanie właściwej pracy układów pomiarowych i regulacyjnych;
­ obsługiwanie i nadzorowanie stacji wyparnej do zagęszczania soku rzadkiego do określonej gęstości; kontrolowanie i regulowanie parametrów zagęszczania;­
obsługiwanie i nadzorowanie warników do prowadzenia procesu krystalizacji cukru z syropu; kontrolowanie i regulowanie parametrów procesu;­
obsługiwanie i nadzorowanie wirówek do oddzielania kryształów cukru od syropu międzykryształowego i urządzeń pomocniczych stacji wirówek;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stacji rafinacji cukru, stosowanych do otrzymywania cukru o wyższej jakości (rafinowanego);­
zapewnianie ciągłości pracy obsługiwanych urządzeń oraz likwidowanie zakłóceń;
­ przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn oraz przepisów bhp.

partners

shortcut-links

 go-to-top