Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
Kod: 815601
Liczba odwiedzin: 1835
Synteza:
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje operacje łączenia elementów składowych cholewki obuwia poprzez operacje: szycia, ścieniania, opalania, barwienia, zawijania, mocowania ozdób, nakładania wzmocnień.
Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy jest łączenie elementów składowych cholewki metodą szycia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych wykonuje również inne operacje technologiczne: ścieniania, zawijania, krążkowania, nitowania, hakowania, barwienia lub opalania brzegów elementów cholewki obuwia. Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych przygotowuje stanowisko, w tym urządzenia i półprodukty do wykonania operacji. Przed przystąpieniem do pracy ocenia prawidłowość działania urządzenia w czasie próbnej operacji. Dokonuje regulacji i ustawienia właściwych parametrów urządzenia zgodnie z zadanym wzorem. Wykonuje operacje zgodnie z procesem technologicznym. Po wykonaniu operacji kontroluje zgodność produktu z procedurami jakościowymi i ilościowymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia zgłasza awarię służbom technicznym i przełożonemu. Odpowiada za użytkowanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska oraz ergonomii;
  • ocenianie prawidłowości funkcjonowania maszyny i urządzenia szwalniczego;
  • dobieranie regulacji i uruchamianie odpowiedniego programu szyjącego w zależności od wymagań technologicznych i modelu produkowanego obuwia;
  • szycie zgodnie z poleceniem lub wzorem;
  • kontrolowanie poprawności wykonania szycia;
  • ścienianie, krążkowanie, mocowanie ozdób itp. w produkcji obuwia;
  • zgłaszanie awarii urządzenia szwalniczego przełożonemu.
Zawód operatora obuwniczych urządzeń szwalniczych może wykonywać absolwent zasadniczej szkoły zawodowej o profilach: cholewkarstwo, kaletnictwo, krawiectwo po przeszkoleniu na stanowisku. Do zawodu operatora obuwniczych urządzeń szwalniczych można również przyuczyć osobę nieposiadającą wykształcenia zawodowego zasadniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top