Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Kod: 815204
Liczba odwiedzin: 2139
Synteza: Obsługuje maszyny przygotowujące surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych; obsługuje maszyny i urządzenia wytwarzające liniowe i płaskie wyroby włókiennicze; przygotowuje wyroby włókiennicze do procesu wykańczania; obsługuje maszyny do wykańczania wyrobów włókienniczych.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie maszyn przygotowujących surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych, w tym regulowanie parametrów maszyn, uruchamianie maszyn i kontrolowanie ich pracy;
 • obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych, w tym wykonywanie czynności związanych z zasilaniem maszyn w półprodukty, rozpoznawanie wad i nieprawidłowości występujących w procesie wytwórczym, ocenianie jakości wyrobów;
 • przygotowywanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania, w tym: dobieranie technik do wykańczania wyrobów włókienniczych, dozowanie barwników i środków chemicznych zgodnie z recepturą, wykonywanie bielenia, barwienia i drukowania, wykonywanie kompozycji kolorystycznych oraz kompozycji płaskich i przestrzennych wyrobów zgodnie z wzorcami;
 • obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych, w tym: dobieranie metod uszlachetniania wyrobów włókienniczych oraz dobieranie
  i przygotowywanie środków chemicznych do zastosowania w procesie uszlachetniania;
 • konserwowanie maszyn i sprzętu do przygotowywania, wytwarzania
  i wykańczania wyrobów włókienniczych, lokalizowanie nieprawidłowości ich pracy, wykonywanie drobnych napraw oraz zgłaszanie awarii;
 • dobieranie i selekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;
 • klasyfikowanie odpadów powstałych podczas wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną wyrobów włókienniczych,
  w tym odczytywanie oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

partners

shortcut-links

 go-to-top