Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
Kod: 814308
Liczba odwiedzin: 1899
Synteza: Obsługuje prasy hydrauliczne lub mechaniczne do otrzymywania wyrobów z odpowiednio zagęszczonej masy papierniczej metodą kształtowania ich postaci w formie.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie masy papierniczej o odpowiednim stopniu zagęszczenia
  i właściwym składzie włóknistym lub nadzorowanie tej operacji;
 • kontrolowanie jakości masy papierniczej i dodatków nadających właściwości gotowemu wyrobowi;
 • napełnianie zbiornika dozującego masą papierniczą i utrzymywanie właściwego zagęszczenia masy;
 • przygotowywanie i dozowanie do masy papierniczej dodatków nadających właściwości gotowemu wyrobowi (np. kleje, barwniki, środki przeciwgnilne itp.);
 • obsługiwanie maszyn formujących i suszących zgodnie z instrukcją techniczną i instrukcją obsługi;
 • sprawdzanie procesu formowania i suszenia za pomocą oprzyrządowania maszyny lub wyposażenia osobistego;
 • sprawdzanie parametrów jakościowych gotowego wyrobu według metodyki określonej w instrukcji technologicznej;
 • prowadzenie ewidencji wyrobów i zapisów o pracy maszyny;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi, wykonywanie drobnych napraw oraz zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy personelu pomocniczego

partners

shortcut-links

 go-to-top