Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
Kod: 814307
Liczba odwiedzin: 2105
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny do krojenia i przekrawania papieru i tektury oraz do wykrawania określonych wykrojów, w oparciu o obowiązującą dokumentację (normy, instrukcje technologiczne i obsługi maszyn, procedury), przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie maszyn do pracy; ustawianie parametrów pracy maszyn wg wymiarów przerabianego papieru czy tektury oraz zamierzonej postaci wyrobu;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn służących do krojenia zwojów papieru i tektury na zwoje mniejsze, o wymaganej szerokości i średnicy;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn (bobiniarek) do krojenia zwojów papieru na bobiny;
- obsługiwanie i nadzorowanie przekrawaczy dużo formatowych służących do krojenia zwojów papieru i tektury na arkusze dużych formatów;
- obsługiwanie i nadzorowanie przekrawaczy mało formatowych służących do krojenia papieru na formaty np. A 3, A4, z przeznaczeniem do kopiowania;
- obsługiwanie i nadzorowanie wycinarek, oprzyrządowanych w wykrojniki, służących do wykrawania ze zwoju lub arkuszy papieru i tektury pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego, np. przy wytwarzaniu składanych opakowań, kartek świątecznych o nietypowych kształtach;
- sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania zespołów maszyn pod względem dokładności wykonywanej operacji cięcia lub wykrawania;
- wymienianie zużytego oprzyrządowania (noży, wykrojników);
- konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji;
- utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top