Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
Kod: 814301
Liczba odwiedzin: 2141
Synteza: Obsługuje maszyny służące do pokrywania zadrukowanej powierzchni papieru czy tektury warstwą lakieru lub przezroczystą folią w celu podniesienia wizualnych walorów powierzchni, zwiększenia jej odporności mechanicznej i odporności na czynniki zewnętrzne; prowadzi procesy lakierowania i laminowania i eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - regulowanie mechanizmu napędu maszyn do lakierowania i laminowania;
- prowadzenie procesu lakierowania całych powierzchni papieru lub tektury oraz lakierowania punktowego; ustawianie, uruchamianie i nadzorowanie pracy lakierówek zgodnie z instrukcją obsługi;
- prowadzenie procesu jednostronnego lub dwustronnego laminowania papieru i tektury metodą na zimno lub na gorąco; ustawianie i regulowanie mechanizmów laminarek, uruchamianie i nadzorowanie maszyny zgodnie z instrukcją obsługi;
- obsługiwanie i nadzorowanie automatycznych linii do termicznego laminowania papieru i tektury;
- kontrolowanie jakości wykonanych powłok;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top