Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Kod: 814206
Liczba odwiedzin: 2575
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych różnymi metodami, zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - organizowanie swojego stanowiska pracy;
- przygotowywanie urządzeń do pracy; sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i ich wyposażenia oraz prawidłowości działania zespołów i układów;
- obsługiwanie wtryskarek do formowania wyrobów o różnych kształtach z tworzyw termoutwardzalnych lub termoplastycznych oraz urządzeń pomocniczych do podawania surowca i odbioru wyprasek;
- obsługiwanie wytłaczarek służących do ciągłego formowania węży, rur, taśm i innych profili z tworzyw termoplastycznych oraz urządzeń pomocniczych do podawania surowca, odbierania wytłoczonego produktu, jego cięcia lub nawijania na rolki i bębny;
- obsługiwanie nalewarek PU stosowanych do produkcji spodów obuwniczych;
- nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów formowania i jakości wytworzonych wyrobów;
- wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart identyfikacyjnych wyrobów;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń
Dodatkowe zadania zawodowe: - przygotowywanie tłoczywa z podstawowych surowców przez mieszanie, barwienie, suszenie itp.;
- nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top