Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
Kod: 814205
Liczba odwiedzin: 2240
Synteza: Obsługuje maszyny do cięcia folii i płyt z tworzyw sztucznych, w tym osadzonych na nośniku, w celu otrzymania półproduktów o odpowiednich kształtach i wymiarach.
Zadania zawodowe: przygotowywanie maszyn do cięcia: pił taśmowych, krajalnic do cięcia wzdłużnego, prostopadłego i przekątnego w układzie pionowym i poziomym, tj. sprawdzanie sprawności działania, zabezpieczanie części tnących osłonami, wymiana zużytych elementów krojących, smarowanie części ruchomych i wykonywanie innych czynności określonych w instrukcji;
uruchamianie maszyn, cięcie folii i płyt wg określonych wymiarów i kształtów;
kontrolowanie wymiarów i kształtów otrzymanych elementów po cięciu;
wypełnianie dokumentacji technologicznej;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym maszyn do cięcia, ich wyposażenia oraz przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top