Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
Kod: 814103
Liczba odwiedzin: 1894
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do przygotowywania recepturowych mieszanek gumowych celem dalszego ich przetworzenia, urządzeń do wytwarzania różnych półproduktów do konfekcjonowania lub wulkanizacji oraz gotowych wyrobów gumowych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie obsługiwanych urządzeń do pracy, sprawdzanie ich stanu technicznego oraz wyposażenia i prawidłowości działania;
obsługiwanie mieszalników, gniotowników, wytłaczarek stosowanych przy przygotowywaniu zestawów mieszanek gumowych;
obsługiwanie urządzeń do spieniania mieszanek z lateksu kauczuku przy produkcji wyrobów porowatych lub gąbczastych;
obsługiwanie walcarek służących do otrzymania mieszanek gumowych w formie płyt i wstęg do dalszego przetwórstwa;
obsługiwanie kalandrów służących do wyciągania płyt z mieszanek gumowych, zdwajania płyt oraz łączenia płyt z nośnikiem, np. tkaniną, a także kalandrów moletujących (wyciskających wzory) i kalandrów drukujących na powierzchni płyt;
obsługiwanie wytłaczarek służących do wytłaczania z mieszanek gumowych sznurów, węży, kształtowników, uszczelek i innych profili celem otrzymania półproduktów do konfekcjonowania lub wulkanizacji;
obsługiwanie wtryskarek służących do formowania i wulkanizacji wyrobów gumowych o określonych kształtach i wymiarach;
obsługiwanie maszyn do cięcia płyt z mieszanek gumowych przed wulkanizacją i z gumy, w tym również tkanin gumowanych, celem otrzymania półproduktów o odpowiednich kształtach i wymiarach;
obsługiwanie instalacji i urządzeń pomocniczych, takich jak instalacje ogrzewające, transportery, urządzenia chłodzące i inne;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonego procesu; obserwowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych, regulowanie parametrów procesu;
wypełnianie obowiązującej dokumentacji technologicznej;
konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top