Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do wulkanizacji
Kod: 814102
Liczba odwiedzin: 1917
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do prowadzenia procesu wulkanizacji, półproduktów z mieszanek gumowych w celu otrzymania określonych wyrobów gumowych i ebonitowych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie obsługiwanych urządzeń do pracy, sprawdzanie ich stanu technicznego, osprzętu oraz prawidłowości działania wszystkich zespołów i układów;
obsługiwanie kotłów lub komór wulkanizacyjnych służących do wulkanizacji skonfekcjonowanych półproduktów z mieszanek gumowych;
obsługiwanie pras służących do wulkanizacji w formach skonfekcjonowanych półproduktów z mieszanek gumowych;
obsługiwanie urządzeń do wulkanizacji ciągłej sznurów, płyt, tkanin gumowych;
obsługiwanie urządzeń pomocniczych: układów ogrzewania, chłodzenia, ciśnienia ;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu; obserwowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych, regulowanie temperatury i ciśnienia;
wypełnianie dokumentacji technologicznej;
konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie wulkanizacji cienkich wyrobów gumowych (np. lateksowych) w komorach ogrzewanych podczerwienią lub prądem elektrycznym.

partners

shortcut-links

 go-to-top