Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator wirówek
Kod: 813138
Liczba odwiedzin: 1745
Synteza: Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej urządzenia o działaniu okresowym lub ciągłym, służące do rozdzielania składników ciekłej mieszaniny niejednorodnej (zawiesiny) lub cieczy o różnych gęstościach oraz subtelnych zawiesin i składników emulsji, ulegających rozwarstwieniu na składniki o różnej gęstości pod wpływem działania siły odśrodkowej.
Zadania zawodowe: przygotowywanie urządzeń do eksploatacji;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie wirówek filtracyjnych pionowych i poziomych z mechanicznym wycinaniem osadu, wirówek sedymentacyjnych (pionowych, cylindrycznych i stożkowych) różnych typów, z mechanicznym wycinaniem osadu, wirówek separacyjnych, w tym wysokoobrotowych (ultrawirówek);
regulowanie dopływu wirowanych cieczy lub zawiesin, prędkości bębna itp.;
okresowe czyszczenie wirówek;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych elementów urządzeń oraz uzupełnianie oleju i smaru w punktach smarowych mechanizmów i napędów wg instrukcji;
pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp przy rozruchach wirówek, załadowywaniu bębna, przemywaniu osadu, wycinaniu osadu z bębna i kontroli drożności rur odcieku;
przestrzeganie dyscypliny stosowania ochron osobistych podczas wirowania;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top