Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń mieszających
Kod: 813133
Liczba odwiedzin: 1882
Synteza: Obsługuje i nadzoruje aparaty i urządzenia do szybkiego uzyskiwania w skali przemysłowej jednorodnych mieszanin ciał stałych, roztworów, zawiesin ciał stałych w cieczy bądź emulsji niemieszających się ze sobą cieczy.
Zadania zawodowe: przygotowywanie aparatów i urządzeń do eksploatacji;
uruchamianie, zatrzymywanie, kontrolowanie i regulowanie mieszarek bębnowych, ślimakowych, talerzowych i mikserów do szybkiego otrzymywania jednorodnych mieszanin ciał sypkich;
uruchamianie, zatrzymywanie, kontrolowanie i regulowanie mieszalników z mieszadłami mechanicznymi, mieszalników pneumatycznych i dysz do szybkiego otrzymywania roztworów, zawiesin i emulsji;kontrolowanie i regulowanie dozowania mieszanych składników;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych oraz uzupełnianie oleju i smaru w punktach smarowych urządzeń i mechanizmów napędowych określonych instrukcją;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek materiałów lub substancji chemicznych uzyskanych w wyniku mieszania;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas mieszania oraz stosowanie ochron osobistych;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top