Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń homogenizujących
Kod: 813131
Liczba odwiedzin: 1712
Synteza: Prowadzi i nadzoruje procesy ujednoradniania mieszanin typu: ciało stałe-ciało stałe, ciało stałe-ciecz, ciecz-ciecz w zróżnicowanych homogenizujących urządzeniach mechanicznych, działających w sposób okresowy lub ciągły, w tym półautomatycznych i automatycznych, w celu otrzymania jednorodnych mieszanin sypkich, ciastowatych, mazistych, emulsyjnych.
Zadania zawodowe: -Zestaw zadań zawodowych przygotowywanie homogenizatorów i urządzeń pomocniczych do pracy;
dozowanie lub doprowadzanie, między innymi za pomocą transporterów i pomp, ciał stałych i cieczy do urządzeń homogenizujących o działaniu ciągłym lub okresowym, w tym półautomatycznych i automatycznych, oraz odprowadzanie produktów po zakończeniu procesów;
obsługiwanie urządzeń ciśnieniowych i próżniowych stosowanych w urządzeniach homogenizujących;
ogrzewanie lub chłodzenie elementów grzejnych lub chłodzących w homogenizatorach przez doprowadzanie do nich i odprowadzanie z nich mediów grzejnych lub chłodzących;
prowadzenie i nadzorowanie mieszania ciał stałych w mieszarkach oraz homogenizatorach bębnowych;
prowadzenie i nadzorowanie mielenia niejednorodnych mieszanin ciał stałych w młynach kulowych, koloidowych, mikronizatorach;
prowadzenie i nadzorowanie otrzymywania mieszanin typu ciało stałe-ciecz o konsystencji ciastowatej, mazistej w ugniatarkach, mieszarkach, walcarkach, o konsystencji zawiesin (suspensji) w mokrych młynach kulowych i koloidowych;
prowadzenie i nadzorowanie otrzymywania emulsji cieczy niemieszających się w urządzeniach emulgujących i specjalnych homogenizatorach;
kontrolowanie przebiegu procesów homogenizacji;
pobieranie próbek surowców i produktów homogenizacji oraz przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej, w tym określenia stopnia rozdrobnienia;
wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart prowadzenia procesów lub kart identyfikacyjnych produktów;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń homogenizacyjnych i pomocniczych oraz przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas mieszania oraz stosowanie ochron osobistych.

partners

shortcut-links

 go-to-top