Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń filtrujących
Kod: 813129
Liczba odwiedzin: 1731
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia i instalacje (o działaniu okresowym lub ciągłym), służące do rozdzielania w skali przemysłowej dwóch faz znajdujących się w zawiesinie przez zatrzymanie cząstek ciała stałego na porowatej przegrodzie.
Zadania zawodowe: przygotowywanie urządzeń i instalacji do eksploatacji;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie filtrów próżniowych lub ciśnieniowych, pospiesznych lub powolnych, ceramicznych, z przegrodą filtracyjną ziarnistą lub z tkanin filtracyjnych, workowych (ramowych i tarczowych), obrotowych, taśmowych itp.;
uruchamianie, zatrzymywanie, kontrolowanie i regulowanie pras filtracyjnych - ramowych i komorowych, taśmowych, pionowych wielopokładowych (ciśnieniowych i próżniowych);
okresowe czyszczenie filtrów;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych elementów urządzeń lub instalacji oraz uzupełnianie oleju i smaru w punktach smarowych mechanizmów i napędów według instrukcji;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek ciał stałych i odcieków oddzielonych w procesach filtracji;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp przy operacjach filtracyjnych;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top