Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
Kod: 813128
Liczba odwiedzin: 1787
Synteza: Obsługuje instalacje, aparaty i urządzenia służące do oczyszczania ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów naftowych, destylacji ropy naftowej, prowadzenia procesów krakowania i produkcji paliw ciekłych oraz do produkcji substancji smarowych i gazów syntezowych.
Zadania zawodowe: obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do usuwania z ropy naftowej emulsji wodnych i zanieczyszczeń mineralnych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do odsiarczania chemicznego lub hydroodsiarczania ropy naftowej i bazowych produktów naftowych oraz gazu ziemnego;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do destylacji ropy naftowej, w celu wyodrębnienia odpowiednich frakcji, stanowiących surowce w dalszych procesach rafineryjnych i petrochemicznych: destylatów paliwowych, smarowych, asfaltów, surowców petrochemicznych i organicznych;­
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do katalitycznego krakowania wysoko wrzących destylatów ropy naftowej oraz rozdziału produktów krakowania na gazy węglowodorowe i komponenty paliw benzynowych i olejów napędowych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do termicznego krakowania (pirolizy) gazów i benzyny oraz rozdziału gazowych produktów pirolizy na czyste olefiny, wykorzystywane w procesach i produkcji petrochemicznej;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, urządzeń i aparatów służących do produkcji paliw benzynowych, olejów napędowych, paliw lotniczych i olejów opałowych;­
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie aparatów i urządzeń służących do wytwarzania z produktów destylacji ropy naftowej olejów smarowych i smarów plastycznych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów i urządzeń służących do wytwarzania, oczyszczania i metanizacji gazów syntezowych, produkowanych z gazu ziemnego oraz paliw stałych i ciekłych;­
kontrolowanie i regulowanie parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu itp.); pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek otrzymywanych produktów i półproduktów;­
wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych obsługiwanych instalacji, aparatów i urządzeń;­
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa pracy podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych;­
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top