Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
Kod: 813123
Liczba odwiedzin: 1753
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do przetwarzania ciekłych i stałych surowców chemicznych w różnego rodzaju środki do mycia, prania i czyszczenia oraz urządzenia do konfekcjonowania otrzymanych wyrobów.
Zadania zawodowe: obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji mydeł szarych, zwykłych lub toaletowych;
obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji proszków mydlanych i detergentowych;
obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji ciekłych środków piorących i myjących;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów, regulowanie parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu itp.;
pobieranie próbek i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;
czyszczenie i mycie instalacji i urządzeń produkcyjnych;­ wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych i usuwanie drobnych usterek obsługiwanych urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top