Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji sadzy
Kod: 813121
Liczba odwiedzin: 1724
Synteza: Obsługuje, nadzoruje, kontroluje i reguluje, zgodnie z instrukcją technologiczną, urządzenia do wytwarzania różnego rodzaju sadz ze związków węglopochodnych i naftopochodnych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do pracy aparatury i urządzeń do procesów jednostkowych oraz wytwarzania sadzy;
nadzorowanie procesów jednostkowych, obejmujących: przygotowanie i odparowanie surowców olejowych, wytwarzanie mieszaniny skarburyzowanego gazu koksowniczego, uśrednianie surowców olejowych, oraz procesów spalania i termicznego rozkładu olejów, półspalania metanu, ochładzania i filtracji gazów półprodukcyjnych;
nadzorowanie procesów mechanicznej i chemicznej obróbki sadzy;
utrzymywanie, zgodnie z instrukcją technologiczną, parametrów poszczególnych faz produkcji;
obsługiwanie aparatury i urządzeń do produkcji sadzy, takich jak: utleniarki, aparaty i piece sadzowe, separatory, granulatory, filtry czy wyparki przeciwprądowe, oraz rurociągów do przesyłania gazu, oleju lub pary;
konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych instalacji, aparatury i urządzeń;
utrzymywanie obsługiwanych urządzeń i aparatury w ciągłym ruchu, usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego, stosowanie właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top