Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
Kod: 813117
Liczba odwiedzin: 1711
Synteza: Obsługuje i nadzoruje aparaturę i urządzenia do prowadzenia procesów syntezy związków krzemoorganicznych oraz wytwarzania i obróbki metalurgicznej i mechanicznej krzemu o czystości półprzewodnikowej.
Zadania zawodowe: obsługa, tj. przygotowywanie do pracy, uruchamianie, zatrzymywanie, kontrolowanie i regulowanie aparatury, maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów syntezy związków krzemoorganicznych oraz wytwarzania i obróbki krzemu;
prowadzenie procesów syntezy chlorowodoru i chlorosilanów, syntezy i hydrolizy związków krzemoorganicznych oraz oczyszczania materiałów krzemowych półprzewodnikowych;
wykonywanie metalurgicznej obróbki materiałów półprzewodnikowych, wytwarzanie monokryształów metodą tyglową lub beztyglową;wykonywanie mechanicznej obróbki krzemu na płytki i wałki krzemowe;
wykonywanie pomiarów w celu określenia właściwości mechanicznych i fizyczno-elektrycznych monokryształów kontrolnych krzemu i płytek krzemowych;
obsługiwanie i nadzorowanie zestawów aparatów, takich jak: reaktory, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, sprężarki, układy grzewcze, aparaty do monokrystalizacji i produkcji prętów osadczych;
obsługiwanie maszyn i urządzeń obróbczych, takich jak: piły tarczowe, wycinarki, szlifierki czy zgrzewarki;
czyszczenie i kontrolowanie obsługiwanej aparatury, maszyn i urządzeń, usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego, stosowanie właściwej odzieży ochronnej.

partners

shortcut-links

 go-to-top