Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
Kod: 813113
Liczba odwiedzin: 1731
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do przetwarzania gazowych, ciekłych i stałych surowców chemicznych w różnego rodzaju środki bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze oraz urządzenia do konfekcjonowania otrzymanych wyrobów.
Zadania zawodowe: ­ obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji dezynfektantów ciekłych;
­ obsługiwanie i nadzorowanie instalacji, aparatów i urządzeń do produkcji dezynfektantów stałych:
­ kontrolowanie prawidłowości przebiegu prowadzonych procesów, regulowanie parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu, czasu operacji itp.;­
pobieranie próbek i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;­ utrzymywanie w czystości instalacji i urządzeń produkcyjnych;­
wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych i usuwanie drobnych usterek obsługiwanych urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top