Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
Kod: 813111
Liczba odwiedzin: 1833
Synteza: Obsługuje urządzenia (o pracy ciągłej lub okresowej) do produkcji podstawowych chemikaliów nieorganicznych na bazie takich surowców, jak: siarka, fosforyty, sole mineralne, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne; monitoruje przebieg procesów produkcji substancji nieorganicznych (np. kwasy nieorganiczne, soda kalcynowana i kaustyczna, różne sole nieorganiczne), stanowiących podstawowe surowce i półprodukty dla różnych branż przemysłu chemicznego oraz innych gałęzi gospodarki.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie do eksploatacji i obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych produkcji związków nieorganicznych oraz monitorowanie ich działania;
  • obsługa maszyn i urządzeń do transportu i dozowania substancji stałych i ciekłych (woda, kwasy nieorganiczne, zasady);
  • monitorowanie działania systemów rurociągowych do przesyłania mediów technologicznych;
  • dozowanie lub doprowadzanie surowców do urządzeń zgodnie z instrukcją technologiczną;
  • nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych produkowanych chemikaliów, dokonywanie odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej (np. przepływ, temperatura, ciśnienie), korygowanie i usuwanie wad i odchyleń zgodnie z zaleceniami instrukcji;
  • pobieranie próbek materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
  • wykonywanie analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
  • dokumentowanie przebiegu i wyników monitoringu prowadzonych procesów technologicznych;
  • wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem, konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;
  • przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp w eksploatacji instalacji, aparatów i urządzeń podstawowych oraz pomocniczych.

partners

shortcut-links

 go-to-top