Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji cementu
Kod: 813110
Liczba odwiedzin: 1802
Synteza: Obsługuje urządzenia stosowane przy produkcji cementu metodą mokrą i suchą.
Zadania zawodowe: ocenianie jakości surowców miękkich i plastycznych: gliny, kredy lub margli do szlamowania;
odpowietrzanie i sprawdzanie szczelności pomp oraz sieci rurociągów szlamowych;
uruchamianie, obsługiwanie i zatrzymywanie szlamatorów, regulowanie zasilania szlamatorów surowcem, wodą, parą, regulowanie zawieszenia bron, obrotu wału szlamatora itp.;
obsługiwanie pomp i innych urządzeń w celu przemieszczania szlamu do młynów surowca;
obsługiwanie suszarni obrotowych do wstępnego suszenia rozdrobnionego surowca, z całkowicie zmechanizowanym zasilaniem i odprowadzaniem suszonego surowca;
obsługiwanie młynów kulowych lub wielokomorowych wolnobieżnych młynów rurowych w celu ostatecznego zmielenia surowca;
obsługiwanie pomp tłokowych lub wirowych, przenośników kubełkowych, ślimakowych, taśmowych rynien lub innych urządzeń transportowych w celu przemieszczenia szlamu lub mączki do zbiorników korekcyjno-wyrównawczych;
obsługiwanie zbiorników korekcyjnych, basenów wyrównawczych w celu korekcji i homogenizacji szlamu lub mączki surowej (na podstawie wyników laboratoryjnych) sposobem pneumatycznym;
obsługiwanie transportu mączki surowej ze zbiorników korekcyjnych do pieców za pomocą przenośników taśmowych, ślimakowych lub kubełkowych, pomp pneumatycznych i rynien aeracyjnych;
obsługiwanie obrotowego zasilacza czerpakowego w celu zasilania pieca szlamem;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji ruchu pomp szlamowych i urządzeń korekcyjnych oraz ilości i wiskozy szlamu znajdującego się w zbiornikach;
konserwowanie obsługiwanych urządzeń i usuwanie drobnych usterek w ich działaniu;
przestrzeganie instrukcji ruchowych, zasad bhp i ppoż;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top