Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
Kod: 813109
Liczba odwiedzin: 1759
Synteza: Obsługuje i nadzoruje piece do spiekania, wypalania, wyżarzania i prażenia surowców i innych podobnych procesów, stosowane w celu przeprowadzenia zmian chemicznych lub nadania substancjom specjalnych właściwości, urządzenia do podgrzewania i schładzania, stosowane w celu uzyskania temperatury właściwej dla danego procesu, oraz urządzenia do suszenia wilgotnych materiałów.
Zadania zawodowe: -­ obsługiwanie i nadzorowanie pieców szybowych, obrotowych i kręgowych do wypalania kamienia wapiennego, dolomitu, magnezu, gliny;
­ obsługiwanie i nadzorowanie pieców obrotowych (suchych i mokrych) stosowanych przy produkcji cementu;­
obsługiwanie i nadzorowanie pieców prażalnych, mechanicznych lub zawiesinowych (fluidalnych) do prażenia rud siarczkowych;
­ obsługiwanie pieców elektrycznych łukowych stosowanych przy produkcji karbidu;
­ obsługiwanie i nadzorowanie pieców muflowych, służących np. do redukcji i destylacji cynku, do otrzymywania chlorowodoru i siarczanu sodowego;­
obsługiwanie i nadzorowanie pieców retortowych do termicznego rozkładu węgla (pirolizy) i otrzymywania gazu palnego, koksu hutniczego i smoły gazowniczej;
­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do przeponowego lub bezprzeponowego ogrzewania parą wodną, do ogrzewania gazami spalinowymi i innymi nośnikami ciepła oraz urządzeń do ogrzewania prądem elektrycznym indukcyjnym lub szybkozmiennym, służących do podwyższania i utrzymywania żądanej temperatury określonych substancji; obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń służących do obniżania temperatury wody, cieczy i gazów ogrzanych w procesach przemysłowych: chłodni atmosferycznych, kominowych (wież chłodzących), wentylatorowych i kominowo-wentylatorowych, chłodni strumieniowych, skruberowych, wodnorurkowych;
-­ obsługiwanie i nadzorowanie aparatów służących do przeponowego ogrzewania lub chłodzenia cieczy i gazów w celu uzyskania temperatury właściwej dla danego procesu: wymienników ciepła, podgrzewaczy i nagrzewnic gazu, rekuperatorów i regeneratorów ciepła, przegrzewaczy pary;
-­ obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń służących do usuwania wody lub innej cieczy z materiałów wilgotnych: urządzeń suszarniczych konwekcyjnych, kontaktowych, promiennikowych, dielektrycznych, sublimacyjnych;­
regulowanie działania obsługiwanych urządzeń, utrzymywanie właściwych parametrów procesu;­
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych urządzeń;­
wykonywanie zadań pokrewnych;
przestrzeganie instrukcji ruchowych, zasad bhp i ppoż.; ­ nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top