Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do krystalizacji
Kod: 813108
Liczba odwiedzin: 1720
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia pracujące w sposób okresowy lub ciągły, służące do wyodrębniania w skali przemysłowej ciał stałych z roztworu stopu lub gazu oraz rozdzielania mieszanin na składniki (krystalizacja frakcjonująca), celem otrzymania jednorodnych substancji stałych w postaci czystej - za pomocą chłodzenia, odparowywania lub obu tych procesów.
Zadania zawodowe: przygotowywanie urządzeń do eksploatacji;
obsługiwanie, tj.: uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie krystalizatorów panwiowych, korytowych i wieżowych, w których z nasyconego roztworu wydzielają się kryształy wskutek odparowywania rozpuszczalnika w temperaturze wrzenia lub w temperaturze otoczenia;
obsługiwanie krystalizatorów próżniowych, w których podczas chłodzenia roztworu przy obniżeniu ciśnienia następuje samoodparowanie;
obsługiwanie krystalizatorów bębnowych i kołyskowych (zamkniętych), zaopatrzonych w mieszadło i chłodnicę;
utrzymywanie parametrów technologicznych określonych instrukcją;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych elementów urządzeń i armatury regulacyjnej;
pobieranie próbek produktów krystalizacji i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas obsługi urządzeń oraz stosowanie wymaganych ochron osobistych;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top