Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do ekstrakcji
Kod: 813107
Liczba odwiedzin: 1770
Synteza: Prowadzi i nadzoruje proces ekstrakcji w celu wyodrębnienia określonej substancji z roztworu przez działanie rozpuszczalnikiem, w zestawach ekstrakcyjnych pracujących okresowo lub w kolumnach o działaniu ciągłym, zaopatrzonych w mieszadła mechaniczne.
Zadania zawodowe: dozowanie lub doprowadzanie cieczy do aparatów ekstrakcyjnych o działaniu okresowym lub kolumn o działaniu ciągłym oraz odprowadzanie cieczy po zakończeniu procesu;
uruchamianie i zatrzymywanie mieszadeł mechanicznych oraz pomp;
rozdzielanie i przekazywanie do oddzielnych zbiorników ekstraktu i rafinatu, po zakończeniu ekstrakcji w urządzeniach o działaniu okresowym lub w sposób ciągły z kolumn ekstrakcyjnych;
włączanie i wyłączanie urządzeń grzejnych lub chłodzących w aparaturze ekstrakcyjnej, jeżeli proces prowadzi się w temperaturze różnej od temperatury otoczenia;
obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu;
pobieranie próbek surowców i produktów oraz przekazywanie ich do analizy;
wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart prowadzenia procesów;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń ekstrakcyjnych i pomocniczych oraz przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top