Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator reaktorów i autoklawów
Kod: 813105
Liczba odwiedzin: 1804
Synteza: Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej aparaty służące do przeprowadzania reakcji (procesów) chemicznych, w których udział biorą gazy, ciecze i ciała stałe, zwykle w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu, celem przeprowadzenia surowców w całkowicie odmienne jakościowo półprodukty lub produkty.
Zadania zawodowe: przygotowywanie aparatów (reaktorów i autoklawów) do eksploatacji;
prowadzenie, nadzorowanie i regulowanie parametrów procesów chemicznych, przebiegających w zbiornikach i naczyniach o różnej konstrukcji, wykonanych z tworzyw odpornych na działanie reagentów, wyposażonych w płaszcz do ogrzewania parą wodną lub też chłodzonych wodą, próżniowych, bezciśnieniowych i ciśnieniowych, zaopatrzonych w mieszadła zapewniające równomierny przebieg procesu;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych armatury, przyrządów pomiarowych i regulujących;pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek po zakończonych procesach;
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa pracy podczas obsługi aparatów, stosowanie ochron osobistych;
nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top