Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
Kod: 812207
Liczba odwiedzin: 1927
Synteza: Obsługuje i konserwuje wanny lub całe ciągi technologiczne do cynkowania, cynowania i ołowiowania ogniowego oraz aluminiowania zanurzeniowego; kontroluje przygotowanie powierzchni elementów poddawanych obróbce; przygotowuje wypełnienie wanien.
Zadania zawodowe: obsługiwanie uchwytów, zawieszek, przenośników linii technologicznych;
kontrolowanie przygotowania powierzchni do zanurzeniowego nakładania powłok;
czyszczenie i przygotowywanie wanien;
zestawianie zawartości wanien przez odważanie odpowiednich soli metali osadzanych oraz topników, zgodnie z obowiązującymi technologiami;
przygotowywanie, nakładanie i usuwanie warstw izolacyjnych przy jednostronnym nakładaniu metali, zgodnie z obowiązującą technologią;
kontrolowanie i utrzymywanie parametrów technologicznych wanien, tj. składu, temperatury;
uzupełnianie zawartości wanien do składów zgodnych z obowiązującymi technologiami;
kontrolowanie i utrzymywanie na stałym poziomie parametrów technologicznych procesu, takich jak: czas nakładania powłok i temperatura kąpieli;
obsługiwanie i konserwowanie wyciągów, zasilaczy, grzałek;
przestrzeganie zasad bhp oraz stosowanie ochron osobistych podczas obsługiwania urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top