Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
Kod: 812206
Liczba odwiedzin: 1989
Synteza:
Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok zajmuje się obsługą operatorską i monitorowaniem sprzętu do oczyszczania i obróbki wykańczającej powierzchni.
Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok należy do grupy zawodów o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy operatora jest oczyszczenie i przygotowanie powierzchni detali metodą obróbki mechanicznej lub chemicznej do: powlekania elektrolitycznego, nakładania powłok lakierniczych, wytwarzania powłok ochronnych lub dekoracyjnych z wykorzystaniem różnych technologii. Zadania operatora obejmują użytkowanie i monitorowanie urządzeń oraz sprzętu przeznaczonego do przygotowania powierzchni (urządzeń szlifierskich, polerskich, piaskarek, śrutownic, stanowisk do mycia, odtłuszczania), sprawdzanie jakości wykonanej obróbki powierzchniowej metodami organoleptycznymi oraz innymi wskazanymi metodami lub przyrządami. Operator odpowiedzialny jest za prawidłową eksploatację urządzeń, właściwe stosowanie i wykorzystanie materiałów technologicznych, przestrzeganie procedur technologicznych i norm jakościowych. Do zadań operatora należy załadunek i wyładunek wsadu do lub z urządzeń, napełnianie ich materiałem eksploatacyjnym, kontrolowanie parametrów procesu czyszczenia z wykorzystaniem przyrządów sterowniczych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami oraz przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • przygotowywanie urządzeń do wykonywania zadań technologicznych oraz czyszczenie i konserwacja użytkowanych urządzeń;
  • wykonywanie operacji obróbki powierzchni zgodnie z przyjętym procesem technologicznym;
  • wykonywanie organoleptycznej kontroli międzyoperacyjnej i kontroli ostatecznej jakości wykonanej obróbki powierzchni;
  • kontrolowanie sprawności eksploatacyjno-technicznej użytkowanych urządzeń;
  • przestrzeganie ustalonych parametrów technologicznych oraz kolejności wykonania operacji przygotowania powierzchni do nakładania powłok dla obrabianych detali;
  • dokumentowanie pracy operatora urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok.
Kompetencje operatora urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok można uzyskać poprzez ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku mechanicznym lub przyuczenie na stanowisku pracy. Organizatorami szkoleń mogą być: zakłady pracy, ośrodki szkoleniowe, stowarzyszenia, organizacje branżowe, producenci i dostawcy urządzeń technologicznych oraz materiałów do obróbki powierzchniowej. Uzyskane kompetencje zawodowe na stanowisku pracy można potwierdzić świadectwami, dyplomami, certyfikatami wystawionymi przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, dostawców urządzeń do obróbki powierzchniowej, lub eksternistycznym egzaminem zawodowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top