Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do platerowania
Kod: 812205
Liczba odwiedzin: 1786
Synteza: Wykonuje lub nadzoruje prace związane z nakładaniem metalu bardziej szlachetnego na arkusze blach lub taśm metalowych metodą odlewania, zgrzewania, lutowania, napawania lub metoda skurczową; nadzoruje walcowanie lub obróbkę w prasach po naniesieniu jedno- lub dwustronnym metalu bardziej szlachetnego.
Zadania zawodowe: obsługiwanie i konserwowanie przenośników, wciągników i uchwytów do przenoszenia blach i taśm podczas całego procesu technologicznego;
sterowanie ruchem pokrywanych blach i taśm;
przestrzeganie parametrów technologicznych dotyczących przemieszczania elementów poddawanych platerowaniu;
obsługiwanie i konserwowanie urządzeń do platerowania przez odlewanie, zgrzewanie, lutowanie, napawanie lub do platerowania metodą skurczową;
izolowanie i usuwanie izolacji z blach i taśm stalowych poddawanych procesowi jednostronnego platerowania;
obsługiwanie i konserwowanie pras i walcarek; nadzorowanie wykańczania powłok platerowych przez obróbkę w prasach lub walcarkach;
kontrolowanie przyczepności naniesionych powłok platerowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi;
przestrzeganie zasad bhp oraz stosowanie ochron osobistych podczas obsługiwania urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top