Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
Kod: 812204
Liczba odwiedzin: 1878
Synteza: Obsługuje i konserwuje urządzenia do natryskowego nakładania powłok, dobiera parametry technologiczne procesu, takie jak: ciśnienie gazów, temperatura płomienia, szybkość transportu materiałów nanoszonych do dyszy urządzenia; wykańcza naniesione powłoki za pomocą obróbki mechanicznej.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości podłoża elementów poddawanych metalizacji natryskowej;
mierzenie za pomocą profilografu chropowatości podłoża elementów pokrywanych natryskowo;
obsługiwanie pistoletu gazowego, łukowego lub plazmowego do metalizacji natryskowej;
użytkowanie zmechanizowanych urządzeń do natryskiwania cieplnego;
eksperymentalny dobór, kontrolowanie i utrzymywanie parametrów technologicznych procesu natryskiwania;
użytkowanie butli acetylenowych, tlenowych, ze sprężonym powietrzem, argonowych, helowych, wodorowych; kontrolowanie ciśnienia w butlach;
czyszczenie i konserwowanie używanego sprzętu;
zamawianie potrzebnych gazów, proszków metalicznych, prętów, elektrod i innych materiałów;
kontrolowanie i wykańczanie obróbką mechaniczną naniesionych powłok;
sprawdzanie przyczepności naniesionych powłok zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi;
przestrzeganie zasad bhp oraz stosowanie ochron osobistych podczas obsługiwania urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top