Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
Kod: 812203
Liczba odwiedzin: 1875
Synteza: Obsługuje, konserwuje i nadzoruje urządzenia do nakładania powłok galwanicznych: automaty sztywne lub programowo sterowane, wanny galwanizerskie, bębny, kielichy, wyciągi szczelinowe i ogólne, pompy przepompowujące kąpiele, filtry galwanizerskie, bełkotki, prostowniki, agregaty sprężarkowe, wyciągniki, podnośniki, dozowniki mediów itp.
Zadania zawodowe: sterowanie pracą automatów sztywnych lub sterowanych programowo przy liniach galwanizerskich zautomatyzowanych;
kontrolowanie i utrzymywanie parametrów technologicznych poszczególnych operacji (czas operacji, gęstość prądu, temperatura kąpieli, pH kąpieli);
sporządzanie i regenerowanie kąpieli galwanicznych; utrzymywanie kąpieli galwanicznych w stanie sprawności, tj. utrzymywanie odpowiednich ich składów i czystości poprzez filtrowanie i uzupełnianie składu;
czuwanie nad prawidłową pracą poszczególnych wanien galwanicznych, kontrolowanie poziomu kąpieli w wannach i uzupełnianie poziomu wodą;
kontrolowanie pracy wyciągników i podnośników;
kontrolowanie i ewentualne uzupełnianie izolacji wieszaków;
kontrolowanie pracy filtrów, bełkotek, wyciągów szczelinowych i wyciągów ogólnych;
utrzymywanie w czystości szyn prądowych; kontrolowanie i usuwanie zabrudzeń styku zawieszka - szyna prądowa;
kontrolowanie dokładności ostatnich etapów procesu, mających wpływ na wygląd zewnętrzny osadzonej powłoki, takich jak płukanie i suszenie;
obsługiwanie i konserwowanie prostowników, szaf sterowniczych, agregatów sprężarkowych, kielichów, bębnów oraz koszy galwanizerskich;
czyszczenie, wymienianie anod i worków anodowych;
załadowywanie i rozładowywanie bębnów, kielichów i koszy galwanizerskich;
zdejmowanie zawieszek z wciągników i przenoszenie do suszarek;
korygowanie nieprawidłowości przebiegu procesu oraz informowanie przełożonego o wszelkich odstępstwach w procesie technologicznym;
przestrzeganie zasad bhp oraz stosowanie ochron osobistych podczas obsługiwania urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top