Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń hutniczych
Kod: 812121
Liczba odwiedzin: 276
Synteza: Operator maszyn i urządzeń hutniczych obsługuje specjalistyczne maszyny i urządzenia hutnicze do przygotowania materiałów wsadowych procesach metalurgicznych, dba o wysoką jakość wytwarzanych wyrobów. Zajmuje się konserwacją i przeglądem bieżącym maszyn i urządzeń hutniczych; przeprowadza kontrole wyrobów. Operator maszyn i urządzeń hutniczych obsługuje również maszyny i urządzenia sterowane numerycznie.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych;
 • dobieranie materiału wsadowego i stosowanie parametrów procesów wytwarzania i odlewania metali i ich stopów na podstawie dokumentacji technologicznej;
 • wykonywanie czynności z zakresu dozowania materiałów wsadowych, spustu ciekłego metalu i żużla, pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz użytkowanie urządzeń pomocniczych;
 • wykonywanie wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki plastycznej metali na gorąco;
 • oczyszczanie powierzchni wyrobu gotowego metodą np. wytrawiania, piaskowania, śrutowania itp.;
 • prowadzenie kontroli wyrobów hutniczych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • wykonywanie operacji obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania metali; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie powierzonych zadań na stanowisku pracy;
 • obsługiwanie urządzeń załadowczych i wyładowczych pieca obrotowego (do wypalania materiałów żelazonośnych) za pomocą pulpitu sterowniczego;
 • obsługiwanie urządzeń transportowych materiałów wsadowych do pieców szybowych;
 • sterowanie obrotem trzonu pieca hutniczego;
 • uczestniczenie w przebudowach narzędzi ciągu technologicznego;
 • konserwacja i bieżący przegląd maszyn i urządzeń hutniczych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top