Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
Kod: 812111
Liczba odwiedzin: 1750
Synteza: Obsługuje elektrolizery (wanny elektrolityczne) służące do przeprowadzania elektrolizy w celu wydzielenia metali z ich związków oraz do przeprowadzania rafinacji elektrolitycznej w celu otrzymania metali o dużej czystości, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie instalacji, aparatów i urządzeń pomocniczych do przeprowadzania procesu elektrolizy wodnych roztworów soli (np. otrzymywanie cynku, kadmu);
- obsługiwanie instalacji, aparatów i urządzeń pomocniczych do przeprowadzania procesu elektrolizy stopionych soli (np. otrzymywanie magnezu, glinu, sodu, potasu, baru);
- obsługiwanie instalacji, aparatów i urządzeń pomocniczych do przeprowadzania elektrorafinacji metali (np. miedzi, aluminium, niklu);
- nadzorowanie i kontrola parametrów procesów oraz korygowanie i usuwanie wad i odchyleń zgodnie z instrukcją technologiczną;
- przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas eksploatacji instalacji i urządzeń, z zachowaniem dyscypliny stosowania sprzętu i ochron osobistych;
- obserwacja i kontrola stanu technicznego aparatury pod obciążeniem (wanien elektrolitycznych z oprzyrządowaniem, rurociągów i przewodów, zasuw, zaworów, pomp, systemów blokad itp.);
- utrzymywanie porządku i czystości w otoczeniu aparatów i urządzeń produkcyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- nadzór nad osobami odbywającymi szkolenie praktyczne w zakresie obsługi elektrolizerów.

partners

shortcut-links

 go-to-top