Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyny rozlewniczej
Kod: 812108
Liczba odwiedzin: 2034
Synteza: Steruje maszyną rozlewniczą i urządzeniami pomocniczymi; przygotowuje roztwór wapna do nawapniania wlewnic taśmy maszyny rozlewniczej.
Zadania zawodowe: obsługiwanie maszyny rozlewniczej, urządzeń do przechylania kadzi z płynną surówką, nawapniacza wlewnic, podciągarek specjalnego taboru oraz urządzeń dźwigowych, np. elektrowciągów;
kontrolowanie stanu technicznego rolek nośnych i napędu maszyny rozlewniczej;
wytwarzanie mleka wapiennego oraz obsługa urządzeń wytwórni;
obsługiwanie nawapniacza wlewnic i kontrolowanie prawidłowości pokrycia powierzchni wlewnic mlekiem wapiennym w maszynach rozlewniczych mających jedną taśmę z wlewnicami;
oczyszczanie dołów odstojnikowych ze zużytego mleka wapiennego oraz zbiorników z narostów wapna;
organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w trakcie rozlewu surówki;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.

partners

shortcut-links

 go-to-top