Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
Kod: 811406
Liczba odwiedzin: 1797
Synteza: Wytwarza mieszanki mineralno-asfaltowe w specjalnych maszynach (tzw. otaczarkach) poprzez dozowanie i mieszanie odpowiednio dobranych kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Zadania zawodowe: obsługiwanie maszyny do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz stały nadzór nad zapewnieniem właściwej jakości produkowanych mieszanek;
systematyczne sprawdzanie stanu technicznego i sprawności działania maszyny;
utrzymywanie maszyny, osprzętu roboczego i wyposażenia w porządku i czystości;
staranne wykonywanie czynności obsługi technicznej, zarówno bieżącej, jak i okresowej;
współudział przy wykonywaniu napraw bieżących;
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu wszystkich prac;

partners

shortcut-links

 go-to-top