Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
Kod: 811205
Liczba odwiedzin: 489
Synteza: Prowadzi procesy rozdrabniania, sortowania, mielenia, płukania, flotacji, odwadniania, odmulania, suszenia, odpylania i zbrylania kopalin stałych: węgla kamiennego, brunatnego, rud metali,  kruszywa, piasku i soli; obsługuje różne urządzenia i maszyny, w celu uzyskania rudy o pożądanym stopniu wzbogacenia i odpowiednim zbryleniu (granulacji); prowadzi konserwację i na bieżąco usuwa usterki obsługiwanych maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do przeróbki kopalin stałych: węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud metali, surowców chemicznych i skalnych;
 • kontrolowanie i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń: kruszarek, przesiewaczy, młynów, hydrocyklonów, wzbogacalników, flotowników;
 • regulowanie ilości podanego materiału oraz odstępów między szczękami lub bębnami;
 • sortowanie pokruszonej rudy na takich urządzeniach, jak: sita mechaniczne, sortowniki, przesiewacze szybko drgające, korbowe itp. oraz regulowanie ich działania;
 • mielenie rudy na sucho lub mokro w młynach kulowych, walcowych, młotowych i in. oraz regulowanie ich działania;
 • płukanie rud, w celu usunięcia zbędnych domieszek i zanieczyszczeń, wodą lub cieczami ciężkimi za pomocą urządzeń, takich jak: płuczki obrotowe, obsadzarki, stoły koncentracyjne itp. oraz regulowanie dopływ wody lub cieczy ciężkich;
 • prowadzenie procesu flotacji rud w celu ich wzbogacenia;
 • regulowanie działania maszyn oraz obsługiwanych urządzeń: obserwowanie wskazań termometrów, manometrów, obrotomierzy, przepływomierzy;
 •  magazynowanie i załadunek produktów przeróbki kopalin stałych;
 • wykonywanie bieżących konserwacji, przeglądów i drobnych napraw maszyn i urządzeń do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania kopalin;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu nowych maszyn i urządzeń przeróbczych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kontrolowanie parametrów procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania, odwadniania miałów i mułów oraz suszenia produktów przeróbki.

partners

shortcut-links

 go-to-top