Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
Kod: 811203
Liczba odwiedzin: 1930
Synteza: Obsługuje maszyny i urządzenia w ciągu technologicznym przeróbki mechanicznej węgla, służące do jego rozdrabniania, rozdzielania na klasy ziarniowe, płukania i flotacji w celu wzbogacania sortymentów oraz do odwadniania.
Zadania zawodowe: obsługiwanie kruszarek węgla (różnych typów), regulacja kruszarek, ocena prawidłowości kruszenia węgla, usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie młynów kulkowych, uzyskiwanie żądanego rozdrobnienia materiału (obciążnika dla wzbogacalników), wymienianie zużytych kul;
obsługiwanie osadzarek wodnych w celu oddzielenia kamienia lub przerostów węglowych od węgla czystego;
regulowanie nadawy, dopływu wody;
regulowanie odbioru przerostów i odpadów;
obsługiwanie płuczek cieczy ciężkiej i ich urządzeń składowych;
regulowanie nadawy i odprowadzanie koncentratów;
kontrolowanie i regulowanie ciężaru właściwego cieczy ciężkiej we wzbogacalniku;
obsługiwanie i kontrolowanie płuczek hydrocyklonowych;
obsługiwanie i kontrolowanie pracy flotowników mułu węglowego, dozowanie odczynników flotacyjnych (kolektora i spieniacza);,br>obsługiwanie obiegu wodno-mułowego;
utrzymywanie łączności z dyspozytorem zakładu przeróbczego;,br>obsługiwanie centralnej sterowni urządzeń zakładu przeróbczego;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top