Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Krawiec
Kod: 753105
Liczba odwiedzin: 7010
Synteza: Wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopodobnych
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy; zapoznawanie się z programem pracy;
przygotowywanie maszyn służących do szycia odzieży i skór: sprawdzanie ich poprawności działania, dobieranie - dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki; odczytywanie rysunku modelowego odzieży;
dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich oraz rozpoznawanie ich właściwości konfekcyjnych;
zdejmowanie wymiarów z sylwetki lub odczytywanie ich z tabel pomiarów antropometrycznych; wykonywanie form oraz szablonów elementów odzieży i projektowanie ich układu na materiale odzieżowym; obliczanie zużycia materiałów podstawowych i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu; projektowanie sposobu wykonania węzłów konstrukcyjnych odzieży;
układanie szablonów na powierzchni rozłożonego materiału odzieżowego i obrysowywanie ich konturów; wykrawanie elementów odzieży z materiałów podstawowych, watoliny lub wkładów ocieplających, podszewki; kompletowanie elementów z dodatkami;
termiczne formowanie wybranych elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi;
wstępne łączenie podstawowych elementów odzieży i wykonywanie przymiarek na manekinie lub na sylwetce; usuwanie stwierdzonych wad w konstrukcji odzieży;
przygotowywanie maszyn szwalniczych: sprawdzanie ich ogólnego stanu technicznego, dobieranie igieł i ich zakładanie, przewlekanie nitek przez prowadniki i regulowanie parametrów ściegu;
szycie węzłów konstrukcyjnych odzieży i ich montowanie; pikowanie i podszywanie watoliny lub innych wkładów ocieplających, podszywanie podszewki; wykonywanie różnych prac ręcznych w końcowej fazie procesu szycia; sprawdzanie poprawności wykonania połączeń nitkowych;
rozdrabnianie płatów skór zgodnie z modelem odzieży; układanie rozdrobnionych części i ich zszywanie, tworzenie błamu; nakładanie błamu na deskę, rozciąganie i nabijanie sztyftów, zdejmowanie błamu po wysuszeniu;
układanie szablonów na powierzchni błamu lub na płatach skór licowych, obrysowywanie ich konturów i wycinanie elementów odzieży; wykrawanie elementów odzieży z tkanin uzupełniających watoliny i podszewek, podklejanie krawędzi wybranych elementów;prasowanie elementów i gotowej odzieży;
ustalanie lub współudział przy ustalaniu kosztów wykonania odzieży;
czyszczenie i oliwienie maszyn, porządkowanie stanowiska pracy.

partners

shortcut-links

 go-to-top