Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Gięciarz drewna
Kod: 752202
Liczba odwiedzin: 2827
Synteza: Wygina w różnych płaszczyznach za pomocą urządzeń giętarskich, mechanicznie lub ręcznie elementy z drewna o różnych promieniach krzywizny, służące do produkcji mebli i innych wyrobów z drewna.
Zadania zawodowe: sprawdzanie stopnia uplastycznienia drewna i odpowiednie dobieranie drewna do rodzaju gięcia;
przygotowywanie giętarek do pracy, zakładanie taśm i wzorników;
dobieranie form i wzorców, mocowanie łat w formach, uzbrajanie form w szyny, mocowanie ich w giętarkach skrzydełkowych i w urządzeniach giętarskich;
zamocowywanie obrabianych elementów i prowadzenie procesu gięcia - obsługiwanie urządzeń giętarskich ręcznych lub mechanicznych;
klamrowanie elementów po wygięciu;
gięcie drewna litego lub warstwowego na formach, na zimno lub na gorąco, z jednoczesnym klejeniem go;
sprawdzanie jakości uzyskanych elementów przez porównanie z wzorcem, sprawdzanie trwałości wygięcia; ustalanie przyczyn powstawania wad i zapobieganie im;
czyszczenie i konserwowanie giętarek i urządzeń giętarskich oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top