Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
Kod: 751504
Liczba odwiedzin: 2095
Synteza: Wykonuje prace związane z klasyfikacją jakościową surowców, tj. drobiu, jaj i pierza, w celu zakwalifikowania ich do właściwych klas, zgodnie z wymogami określonych dokumentów np. norm.
Zadania zawodowe: ocena organoleptyczną (wizualną) drobiu żywego przeznaczonego do skupu i dalszego transportu, tj. stanu zdrowia, dojrzałości i stanu upierzenia oraz warunków higieniczno-sanitarnych hodowli;
selekcja drobiu żywego wg wagi, gatunku, płci, wieku, rasy, stopnia wytuczenia i prawidłowości budowy;
klasyfikacja okrywy zewnętrznej i wewnętrznej drobiu (np. pióra puchowe i półpuchowe u gęsi); ocenę wartości handlowej, ustalanie sposobu i zasady wyceny;
klasyfikacja drobiu bitego: pod względem budowy, umięśnienia, wytuczenia, barwy tuszek oraz obróbki technologicznej i stopnia schłodzenia;
ocena jaj spożywczych poprzez stwierdzenia warunków higieniczno-sanitarnych badanej partii oraz kontrolę jakości jaj na urządzeniach do doświetlania;
ocena cech wewnętrznych jaj (barwa i wygląd skorupy, głębokość, stan i barwa komory powietrznej, widoczności żółtka i tarczki zarodkowej, przejrzystość, gęstość i barwa białka oraz obecność krwistych i obcych ciał);
oznaczanie jaj spożywczych za pomocą specjalnych stempli, znaków o różnym kształcie i barwie, zawierających litery lub cyfry, w celu poinformowania w prosty sposób nabywcy o rodzaju, jakości i masie;
prowadzenie dokumentacji związanej z pracami klasyfikacyjnymi;
zapoznawanie się na bieżąco z nowościami wprowadzonymi do dokumentacji i norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania drobiu, jaj i pierza;prowadzenie szkolenia pracowników punktów skupu w zakresie techniki skupu, warunków sanitarnych i obchodzenia się ze skupionym towarem;
utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top