Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator grzybów
Kod: 751503
Liczba odwiedzin: 2038
Synteza: Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych, dostarczanych do punktów skupu i sprzedawanych na targowiskach, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu.
Zadania zawodowe: sprawdzanie jakości grzybów świeżych w celu oceny spełniania przez te grzyby wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
wystawianie atestu na grzyby świeże, w przypadku ich pozytywnej oceny.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top