Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Drukarz
Kod: 732201
Liczba odwiedzin: 4761
Synteza: Obsługuje i nadzoruje różnego typu maszyny do druku jedno- i wielobarwnego czasopism, gazet, książek, albumów, map, etykiet, różnego rodzaju akcydensów itp., na podłożach z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i innych oraz prowadzi i nadzoruje proces drukowania, posługując się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych, offsetowych, wklęsłodrukowych i innych do pracy, np. sprawdzanie i regulowanie poszczególnych mechanizmów maszyn, mocowanie (zakładanie) formy drukowej, wprowadzanie papieru;
- przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji;
- uruchamianie próbne maszyny i sprawdzanie pracy poszczególnych jej mechanizmów podczas drukowania;
- ocenianie próbnych odbitek pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem (wzorcem) oraz na tej podstawie korygowanie pracy maszyny oraz farb użytych do drukowania;
- prowadzenie i nadzorowanie drukowania właściwego;
- konserwowanie obsługiwanych maszyn;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top