Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator fotoskładu
Kod: 732109
Liczba odwiedzin: 1898
Synteza: Wykonuje składy w postaci diapozytywów lub negatywów (nadających się do bezpośredniego kopiowania na uczuloną formę drukową): pojedynczych wierszy, tytułów, napisów do prac kartograficznych, reklam, etykiet, ogłoszeń, akcydensów, gazet, książek itp., dla wszystkich technik drukowania, sposobem fotograficznym za pomocą specjalnych maszyn i urządzeń do fotoskładu (ręcznych, automatycznych, komputerowych).
Zadania zawodowe: kodowanie tekstu na nośniki informacji (taśmy papierowe perforacyjne, taśmy magnetyczne, dyski elastyczne) za pomocą aparatów do kodowania z klawiaturą;
obsługiwanie elektronicznych maszyn cyfrowych w zakresie przekształcania kodów znaków i rozkazów otrzymanych z nośników informacji lub czytników tekstów maszynopisowych na sygnały sterujące fotonaświetlarką;
obsługiwanie zespołu naświetlającego fotoskładarek lub nadzorowanie komputerowego sterowania procesem naświetlania;
wywoływanie diapozytywu lub negatywu w urządzeniach do chemicznej obróbki materiałów;
porównywanie otrzymanego filmu z oryginałem;
wykonywanie korekty błędów w elektronicznej korektorce klawiaturowej.

partners

shortcut-links

 go-to-top