Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dziewiarz
Kod: 731802
Liczba odwiedzin: 3229
Synteza:
Dziewiarz wytwarza dziane wyroby włókiennicze za pomocą maszyn.
Dziewiarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy dziewiarza jest przetworzenie przędzy w dziany wyrób włókienniczy. Podczas tego procesu dziewiarz sprawdza zgodność parametrów półproduktów oraz wytwarzanego wyrobu z dokumentacją technologiczną, obserwuje pracę i stan techniczny obsługiwanych maszyn. Do obowiązków dziewiarza należy wymiana nawojów zasilających maszynę, likwidacja zrywów przędzy, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów, regulacja urządzeń prowadzących nitki, rejestrowanie wykonanej produkcji, informowanie mistrza o poważniejszych usterkach. Wykonane wyroby dziewiarz składuje w wyznaczonym do tego miejscu. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie wyrobów jak najwyższej jakości oraz za prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
  • sprawdzanie parametrów strukturalnych dzianin z dokumentacją techniczno-technologiczną;
  • sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
  • przygotowywanie maszyn i urządzeń do pracy zgodnie z dokumentacja techniczno-technologiczną;
  • obsługiwanie maszyn dziewiarskich;
  • kontrolowanie jakości wytwarzanych wyrobów;
  • składowanie wykonanych wyrobów;
  • kontrolowanie parametrów produkowanego wyrobu dziewiarskiego;
  • dokumentowanie wykonanej produkcji;
  • segregowanie odpadów produkcyjnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Zawód dziewiarza można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku dziewiarza osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z przemysłem włókienniczym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Pracę w zawodzie dziewiarza mogą wykonywać absolwenci szkół zawodowych posiadający kompetencje w zawodzie 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym. Dziewiarz powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn włókienniczych lub wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top