Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Galwanizer
Kod: 731602
Liczba odwiedzin: 3625
Synteza:
Galwanizer nakłada powłoki metalowe na podłoża metalowe oraz niemetalowe przewodzące prąd elektryczny w celach dekoracyjnych i ochronnych.
Galwanizer jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy galwanizera jest nakładanie powłok metalowych na podłoża metalowe lub niemetalowe przewodzące prąd elektryczny. Galwanizer zanurza przedmioty metalowe w odpowiednich roztworach (kąpielach), umieszcza w nich anodę i katodę, ustawia napięcie i natężenie prądu płynącego między elektrodami. Obowiązkiem galwanizera jest ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego: temperatury, pH roztworu, czasu nakładania powłoki oraz gęstości kąpieli (składu chemicznego kąpieli), a także odpowiedni dobór dodatków blaskotwórczych, powierzchniowo czynnych itp. Galwanizer jest odpowiedzialny za podłączanie urządzeń pomocniczych, takich jak: filtry, pompy, a także innych mediów niezbędnych do właściwego wykonania procesu. Odpowiada za bieżącą obsługę i konserwację urządzeń galwanizerni. Do jego zadań należy końcowa wizualna ocena obrabianych detali i przedmiotów. Galwanizer wykonuje zadania zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i wewnętrznymi instrukcjami stanowiskowymi;
 • transportowanie detali, substancji i preparatów chemicznych na stanowisko pracy;
 • przygotowywanie roztworów (kąpieli) do odtłuszczania, mycia, trawienia i osadzania powłok;
 • przygotowywanie detali do obróbki galwanicznej (odtłuszczanie, mycie, trawienie, polerowanie);
 • zakładanie i zdejmowanie detali z oprzyrządowania technologicznego;
 • ustawianie parametrów procesu i sterowanie urządzeniami do nakładania powłok galwanicznych;
 • monitorowanie procesu galwanicznego;
 • regenerowanie, uzupełnianie składu kąpieli chemicznych w celu utrzymania wymaganych parametrów technologicznych;
 • badanie jakości powłok galwanicznych;
 • monitorowanie oczyszczania ścieków i parametrów wody odprowadzanej z galwanizerni;
 • konserwowanie urządzeń galwanizerni.
Pracodawcy najczęściej zatrudniają w zawodzie galwanizera osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, najlepiej chemicznym, mechanicznym lub elektrycznym. Zawód galwanizera można uzyskać także poprzez przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w procesie pracy. Można również ukończyć kursy kierunkowe z zakresu galwanotechniki i wybranych technologii galwanotechnicznych, organizowane przez instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe. Z uwagi na konieczność transportu przedmiotów przed i po obróbce galwanicznej wskazane jest, żeby galwanizer ukończył kurs obsługi wózków widłowych lub urządzeń transportowych, a z powodu licznych zagrożeń w pracy – kurs energetyczny, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs ratownictwa chemicznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top