Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
Kod: 731410
Liczba odwiedzin: 1823
Synteza: Obsługuje automatyczny ciąg procesu formowania, układania i transportowania półfabrykatów wapienno-piaskowych lub automatyczny ciąg maszyn przeróbczych i formowania półfabrykatów ceramiki budowlanej z automatycznymi urządzeniami załadowczo-wyładowczymi.
Zadania zawodowe: określanie przydatności poszczególnych składników i masy formierskiej do produkcji surówki ceramicznej i wapienno-piaskowej;
regulowanie częstotliwości ruchów i synchronizowanie pracy elektrycznych i fototechnicznych urządzeń samosterujących, regulowanie pracy urządzeń zasilających i dozujących, formujących i układających surówkę wapienno-piaskową na wózkach, urządzeń transportujących oraz zataczających do autoklawu, w celu uzyskania optymalnej wydajności ciągu produkcyjnego;
obsługiwanie urządzeń sterowniczych do mechanicznego dozowania i przerobu surowców ceramicznych, jak: zasilacze, mieszadła, gniotowniki, walce, przecie- raki, w celu zapewnienia właściwych proporcji składników, odpowiedniej wilgotności i plastyczności masy;
sterowanie za pomocą pulpitu sterowniczego lub tablicy ciągu formująco- załadowczego: pracą maszyn lub automatów formujących, ucinaczy i automatycznych urządzeń załadowczo-wyładowczych półfabrykatów ceramiki budowlanej;
montowanie i demontowanie oraz regulowanie po konserwacji zespołów zasilających, dozujących, formujących, transportujących, układających oraz zataczających do autoklawu;
kontrolowanie styków i połączeń urządzeń elektrycznych i fotoelektrycznych;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy.

partners

shortcut-links

 go-to-top