Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
Kod: 731208
Liczba odwiedzin: 2025
Synteza: Zajmuje się oceną jakości instrumentów muzycznych, regulacją mechanizmów instrumentów muzycznych, wykonywaniem napraw, korektą i konserwacją instrumentów muzycznych, a także ich strojeniem; gra na instrumentach muzycznych, czyta utwory instrumentalne, rozróżnia barwę instrumentów muzycznych, odróżnia metody intonacji, ocenia czystość tonów oraz stosuje zasady teorii muzyki w praktyce.
Zadania zawodowe:
 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót monterskich, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu pomocniczego i maszyn;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych instrumentów muzycznych;
 • montowanie za pomocą urządzeń mechanicznych zespołów i mechanizmów instrumentów muzycznych na podstawie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej;
 • wykonywanie i nadawanie poszczególnym elementom drewnianym, metalowym i plastikowym wymaganych kształtów;
 • dopasowywanie i łączenie poszczególnych elementów w zespoły, tj.: montowanie zespołów w jedną całość, np. zakładanie kompletów głosów melodycznych i basowych na nity płytek głosowych oraz usztywniaczy i wentyli, ramek, miecha, pokrywy, wyposażanie instrumentów lutniczych w kołki stroikowe, gryfy, zaczepy strunowe i podstawki, ustawianie i dopasowywanie "duszy", zakładanie i naciąganie strun, dopasowywanie części drewnianych, zakładanie wkładek filcowych i gumowych, montowanie pedałów, naciąganie błony głosowej na bębny, itp.;
 • wycinanie z drewna odpowiednich kształtów do produkcji smyczków oraz ich montowanie;
 • prowadzenie prac wykończeniowych oraz korekty technicznej i muzycznej;
 • konserwowanie i naprawianie używanych narzędzi;
 • strojenie instrumentów muzycznych oraz dokonywanie oceny wykonania korekty i strojenia instrumentów muzycznych;
 • ocenianie czystość stroju instrumentu muzycznego oraz dostosowywanie dźwięczność i brzmienia instrumentu do warunków otoczenia;
 • przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz sprawdzanie stanu technicznego narzędzi, oprzyrządowania, urządzeń i sprawdzianów potrzebnych do produkcji, a także ocena i dobór pod względem właściwości mechanicznych i akustycznych materiałów podstawowych i pomocniczych;
 • prowadzenie rozliczeń surowcowo-materiałowych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

partners

shortcut-links

 go-to-top