Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organomistrz
Kod: 731207
Liczba odwiedzin: 2002
Synteza:
Organomistrz buduje, naprawia lub konserwuje organy piszczałkowe, zabytkowe i fisharmonie z użyciem odpowiednich narzędzi i maszyn.
Organomistrz jest zawodem rzemieślniczym o charakterze usługowym, mającym cechy zawodu artystycznego. Celem pracy organomistrza jest budowa, naprawa lub konserwacja organów piszczałkowych z użyciem odpowiednich narzędzi i maszyn. Organomistrz sporządza rysunki robocze i ustala na ich podstawie zakres i rodzaj robót, wykaz potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu pomocniczego i maszyn. Przygotowuje stanowisko pracy, sprawdza stan techniczny narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń potrzebnych do produkcji. Do wykonywanych prac dobiera materiały podstawowe i pomocnicze pod względem właściwości mechanicznych i akustycznych. Wykonuje poszczególne elementy m.in. poprzez cięcie drewna na piszczałki drewniane według wymiarów, obrabianie, dopasowywanie i krojenie odpowiedniego rodzaju blachy na piszczałki metalowe, lutowanie części, nadawanie odpowiedniego kształtu, wykonywanie klawiatur i stołów gry, wykonywanie mieszków i membran z odpowiednich gatunków skór, wykonywanie wiatrownic, miechów i kanałów z odpowiednich gatunków drewna itp. Organomistrz montuje zespoły, prowadzi prace wykończeniowe, intonację i strojenie. Wykonuje także naprawy i konserwację zabytkowych organów według odpowiednich technologii oraz sporządza rozliczenia surowcowo-materiałowe.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie projektu organów lub ich podzespołów;
 • obliczanie parametrów wszystkich elementów zastosowanych w projekcie organów;
 • dobieranie materiałów do wykonania organów;
 • wykonywanie poszczególnych części i podzespołów organów;
 • montowanie całości organów z elementów;
 • intonowanie i strojenie organów;
 • konserwacja, naprawianie, restaurowanie lub rekonstruowanie zabytkowych elementów organów;
 • dobieranie odpowiedniej technologii do naprawy lub rekonstrukcji;
 • demontowanie organów;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji (technicznej, konserwatorskiej) prowadzonych prac;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Zawód organomistrza można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku organomistrza osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z obróbką drewna i metalu lub organistów. Możliwe jest również przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Organomistrz powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn stolarskich lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Organomistrz powinien odbyć praktykę zawodową w warsztacie organomistrzowskim lub pod kierunkiem mistrza, w zakresie określonym przez przyszłego pracodawcę lub organomistrza prowadzącego proces kształcenia kandydata.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top