Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Docieracz-polerowacz
Kod: 722401
Liczba odwiedzin: 3182
Synteza: Obsługuje docierarki i polerki o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu; dobiera parametry skrawania, proszki i pasty ścierne, ustawia i przygotowuje docierarki i polerki do pracy, wykonuje operacje docierania i polerowania na częściach maszyn i narzędziach o różnorodnych kształtach i wymiarach.
Zadania zawodowe: zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną w zakresie wykonywanych operacji docierania i polerowania, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie obrabiarek do docierania i polerowania, jak: docierarki jednotarczowe, docierarki dwutarczowe, polerki różnych konstrukcji;
dobieranie i stosowanie podczas obróbki optymalnych parametrów skrawania;
dobieranie oraz przygotowywanie proszków i past ściernych;
ustawianie i przygotowywanie docierarek i polerek do pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry skrawania, ustawienie i zamocowanie obrabianych przedmiotów oraz materiały ścierne używane w procesie obróbki;
wykonywanie operacji docierania - nadawanie powierzchniom części maszyn i urządzeń zalecanej gładkości, kształtu i wymiarów oraz chropowatości;
wykonywanie operacji polerowania przedmiotów z różnych materiałów i o różnych kształtach i wymiarach;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie i sprawdzanie wymiarów i kształtu dorabianych przedmiotów;
kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
czyszczenie i konserwowanie użytkowanych docierarek i polerek;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: obrabianie różnorodnych przedmiotów na gładzarkach (honownicach) i dogładzarkach;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
pełnienie funkcji ustawiacza na docierarkach i polerkach.

partners

shortcut-links

 go-to-top