Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu
Kod: 722317
Liczba odwiedzin: 1891
Synteza: Operator maszyn do produkcji wyrobów metalowych obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów metalowych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego wyrobu metalowego; sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości i pakuje; nadzoruje i kontroluje prawidłowość przebiegu procesów przetwarzania wyrobów metalowych.
Zadania zawodowe:
 • określenie parametrów procesów przetwórstwa wyrobów metalowych na podstawie dokumentacji technologicznej;
 • przygotowanie surowców, dodatków i środków pomocniczych do produkcji wyrobów metalowych;
 • wykonywanie czynności związanych z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów metalowych;
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów metalowych;
 • przeprowadzanie oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych w procesach przetwórczych wyrobów metalowych;
 • posługiwanie się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów metalowych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów metalowych, w tym wtryskarek, wytłaczarek itp.;
 • kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów metalowych;
 • ocenianie jakości wyrobów metalowych;
 • posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów metalowych;
 • przestrzeganie zasad tolerancji i pasowań zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów;
 • dokumentowanie przebiegu i parametrów procesów wytwarzania wyrobów metalowych;
 • dokonywanie oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa wyrobów metalowych;
 • montowanie oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa wyrobów metalowych;
 • dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa wyrobów metalowych, zgłaszanie awarii;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego części maszyn oraz norm dotyczących materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top